Община Велико Търново представя  проекта

„Културното наследство на Град Велико Търново

във фокуса на европейското културно многообразие”

 

 fb-profileСредствата за реализацията му са осигурени от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Проектът се осъществява в съответствие с подписания договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 24-10М1-44 с Министерство на културата, в качеството му на Програмен оператор на Програма БГ 08. Периодът за реализация на проектните дейности е 23.04.2015-30.04.2017 г.

В рамките на проектa  се предвижда консервация, реставрация и експониране със защитно покритие на „Шишманова баня“, гр. Велико Търново. Обектът е публична общинска собственост и със статут на „единична недвижима културна ценност“ с категория „национално значение“.

Шишмановата баня в град Велико Търново се намира в „Асенова махала” между храмовете „Успение Богородично” и  „Св. Св. Петър и Павел”, на 30 м. северно от източния вход към Владишкия мост. Тя е една от малкото запазени подобни сгради в България. Наречена е „Шишманова”, тъй като се счита, че е останала от времето на последния български владетел преди падането на Велико  Търново под турско робство. При разкопки са намерени монети от XV-XVI век.

Първи за банята споменава Карел Шкорпил (1893г.).  Отбелязва мястото й, северно от източния устой на Владишкия мост с надпис „баня“. Първата публикация за банята принадлежи на търновския архитект Георги Козаров. Според него банята била неизвестна до този момент, въпреки че лежи на известна търновска улица, водеща до храм „Св. Св. Петър и Павел”. Като  причина  за това се счита, че е полусрутена и останките й са застроени с къщи. Дълго време е смятана за ляв устой на стария Владишки мост. Шишмановата баня е единствената баня от Второто българско царство с оригинален архитектурен план, който я отличава от известни бани от Античността и Първото българско царство,  както и от по-късните турски хамами.

Като друга основна дейност по  проекта  се предвижда включване на трайно безработни лица с непрекъсната регистрация в Бюрото по труда в ремонтните дейности, с оглед постигане на изискването за подобряване на ситуацията на ромите. Ревитализацията на обекта се планира да бъде постигната чрез организиране на Фестивал на ромската култура и провеждане на „открити“ уроци по История.  Реализирането на проекта ще доведе не само до реставриране на обект от културното наследство,  а и до неговото последващо социализиране .

Прочети повече

Прочети повече

Прочети повече