РЕСТАВРИРАТ ШИШМАНОВАТА БАНЯ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО


725 000 лева са осигурени от Европейското икономическо пространство по спечелен от общината проект.

Обектът е публична общинска собственост и се намира в квартал „Асенов“ и в непосредствена близост до храм „Св. Св. Петър и Павел“ и средновековната църква „Св. Иван Рилски“.

Проектът „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие“ предвижда консервация, реставрация и експониране със защитно покритие на Шишмановата баня, която е недвижима културна ценност с национално значение. Срокът за реализация е до 30 април 2017 г.

Аварийните мерки започват с укрепване на основните й зидове от запад. Консервационната намеса се изразява в моделирано надграждане на останалите стени, възстановяване на пилоните от хипокаустната система до действителната им височина, на полуцилиндричното покритие на северното помещение и на същинския под. Като основа ще се ползват запазените останки и наблюденията по време на археологическите проучвания.

Предвидено е монтирането на ограда между паметника на културата и улицата, както и изграждане на стабилна покривна конструкция, гарантираща защита на оригинала. Теренът около Шишмановата баня ще бъде облагороден, заложени са и мерки, които да подчертаят уникалността на недвижимата културна ценност. При реализацията на проекта управлението на отпадъците ще е по начин, осигуряващ опазване на околната среда.

Източник: CityBuild.bg
Прочети повече

Прочети повече

Прочети повече